Atlaižu programmas

KLIENTA KARTE

SIA “VTU Valmiera” piedāvā lojalitātes programmu – karti, kas klientiem nodrošinās atlaides uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.

Uzrādot karti, klients varēs saņemt noteikta apjoma atlaidi degvielas uzpildei, taksometra pakalpojumiem, auto mazgāšanai, autovadīšanas mācībām, auto evakuēšanas pakalpojumiem, reklāmai uz uzņēmuma transporta līdzekļiem, autobusa remontam vai pasažieru komercpārvadājumiem.

Lai iegūtu klienta karti, interesentiem jāaizpilda pieteikums, norādot vārdu, uzvārdu un adresi, kā arī pakalpojumus, ko plāno izmantot, un jānoslēdz līgums. To var izdarīt, lejupielādējot iepriekšminētos dokumentus uzņēmumā interneta vietnē www.vtu-valmiera.lv vai SIA “VTU Valmiera” degvielas uzpildes stacijā.

Karte tiks izgatavota piecu dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, un klients personīgi tiks informēts par iespējām to saņemt. Klienta kartes izgatavošana un saņemšana ir bez maksas. Tās lietošanas termiņš būs viens gads.

PIETEIKUMU KLIENTA KARTES SAŅEMŠANAI VAR AIZPILDĪT ŠEIT (word doc.)

ABONEMENTA BIĻETE

SIA “VTU Valmiera” apkalpotajos reģionālās nozīmes maršrutos noteiktie abonementa biļešu veidi:

Nr.p.k. Braucienu skaits Piemērojamā atlaide Abonementa biļetes derīguma termiņš (dienas)
1. Par 10 līdz 19 braucieniem

10%

60

2. Par 20 līdz 34 braucieniem

15%

60

3. Par 35 un vairāk braucieniem

20%

60

Abonementa biļete ir derīga braukšanai viedkartē ierakstītajam braucienu skaitam un starp norādītajām pieturvietām norādītajos maršrutos 60 dienas, skaitot no abonementa ielādes dienas.

Sākotnēji Pārvadātājs sagatavo viedkarti ar tajā ielādētu abonementa biļeti, pamatojoties uz pasažiera elektroniski uz e-pastu parvadajumi@vtu-valmiera.lv sniegto informāciju.

Pasažieris sniedz sekojošu informāciju:

 • braukšanas maršruts (pietura no līdz);
 • braucienu skaits;
 • kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, adrese, tālrunis.

Viedkartes iegādes cena noteikta EUR 2.00. Viedkarti iespējams papildināt ar jauniem abonementiem.

Maksa par nozaudētas vai sabojātas viedkartes nomaiņu un abonementa atjaunošanu ar neizmantoto braucienu skaitu tiek noteikta EUR 4.00.

Pasažierim ar abonementa biļeti ir tiesības izvēlēties jebkuru brīvo vietu Pārvadātāja transportlīdzeklī, pēc tam, kad pasažieri ar biļešu kasē iegādātām vienreizējās braukšanas biļetēm ir ieņēmuši vietas atbilstoši biļetēs norādītajai sēdvietai.

Jāpiebilst, ka abonementa biļeti var izmantot tikai SIA “VTU Valmiera” autobusos.

Informāciju par abonementa biļetes iegādi var saņemt SIA “VTU Valmiera” pārvadājumu daļā pa tālruni 64229460 vai rakstot uz e-pastu parvadajumi@vtu-valmiera.lv.

ATLAIDES

Valmieras pilsētas nozīmes maršrutos

Tiesības braukt bez maksas pilsētas sabiedriskajā transportā ir šādām pasažieru grupām:

 • pirmsskolas vecuma bērniem;
 • bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, uzrādot apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai;
 • Valmieras pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, uzrādot attiecīgās izglītības iestādes izsniegto skolēnu apliecību;
 • no 2018.gada 1.marta – Valmieras pilsētā vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri pilsētas pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas karti.

Atlaides skolēniem un studentiem:

 • Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā dienesta viesnīcā) augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz jūnijam (ieskaitot) – ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas vai ar 75% atlaidi no mēnešbiļetes ar laika ierobežojumu cenas – izmantošanai tikai darba dienās.
 • Samazinātās cenas mēneša un abonementu biļetes iespējams iegādāties Valmieras autoostā, Stacijas ielā 1, uzrādot studenta apliecību un izziņu par deklarēto dzīvesvietu vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīvesvietu.
 • Kocēnu novada saistošie noteikumi paredz skolēniem abonementa biļetes iegādi segt 100 procentu apmērā. Vecākus lūdzam vērsties Kocēnu novada domē vai mācību iestādē.
 • Par izdevīgāku nokļūšanu nepieciešamajā vietā parūpējies arī “VTU TAXI Valmiera” – vecākiem kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem atlaide braucienam ir 10 procenti.

Atlaides citām iedzīvotāju grupām:

 • Pensionāri aicināti izmantot 10% cenu samazinājumu SIA “VTU Valmiera” taksometros;
 • Uzņēmuma taksometros 10% atlaide ir arī SIA “VTU Valmiera” darbiniekiem (uzrādot apliecību) un lojalitātes kartes īpašniekiem;
 • Tiesības bez maksas braukt ar starppilsētu un pilsētas autobusu ir I un II grupas invalīdiem, bērniem ar invaliditāti, kā arī personām, kuras pavada I grupas invalīdu vai bērnu invalīdu;
 • Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki bez maksas var pārvietoties ar sabiedrisko transportu reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutā;
 • Regulāri starppilsētu braucieni vienā maršrutā būs izdevīgi jebkuram pasažierim, iegādājoties personalizētu abonementa biļeti. Plašāka informācija SIA “VTU Valmiera” pārvadājumu daļā, zvanot 64229460 vai rakstot uz e-pastu parvadajumi@vtu-valmiera.lv.

Pasažieriem, kuri nemaksā par pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, līdzi jābūt bezmaksas jeb “nulles” biļetei, ko var saņemt autoostā (ja izmanto starppilsētu vai vietējās nozīmes autobusus) vai pie transporta vadītāja, kā arī dokumentam, kas apliecina par tiesībām braukt bez maksas.

Atlaides spēkā ir visu gadu.

Par samazinātu cenu iespējams iegādāties mēneša vai abonementa biļetes. Viena brauciena biļetei atlaides nav spēkā.

ATLAIDES DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM

Daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40 % apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā. Iegādājoties abonementa biļeti, personu apliecinoša dokumenta vietā kopā ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” var uzrādīt skolēna vai studenta apliecību.

Daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, vai, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību vai studenta apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90 % apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

Daudzbērnu ģimenes locekļi 4. maijā, 11. un 18. novembrī braukšanas maksas atvieglojums attiecībā uz brauciena biļetes pilnu cenu tiek noteikts 100 % apmērā.

Apliecību 3+ Ģimenes karte Sabiedrības integrācijas fondā var saņemt ģimene, kurā persona viena vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tostarp arī audžubērnus vai aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu ģimenes bērns var būt arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ar nosacījumu, ka šī persona iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Detalizētāka informācija par iespēju saņemt 3+ Ģimenes karti pieejama interneta vietnē www.godagimene.lv.

 

Uzņēmums aicina izmantot sabiedrisko transportu, piemeklējot sev atbilstošās atlaižu iespējas.